AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Popis: Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
20.2.2014

Nadcházející Dny slezských univerzit oživují myšlenku úzké spolupráce vysokých škol na historickém území Slezska

OPAVA

Workshop „Vysokoškolský student jako potenciální pracovník ve vědě a výzkumu“ pořádaný Ústavem historických věd (ÚHV) Filozoficko-přírodovědecké fakulty je stěžejní odbornou událostí Dnů slezských univerzit, které se v Opavě uskuteční 25. a 26. února. Do sídelního města Slezské univerzity ovšem nepřivede jen ty, kdo, v jeho programu vystoupí.

Jejich setkání s kolegy z dalších odborných institucí, na prvním místě z partnerských polských univerzit, umožňuje řešení projektu ÚHV Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě „Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace“. Dějištěm Dnů slezských univerzit se stane jak Obecní dům, tak ÚHV a výukový areál na Hradecké ulici.

Dny Slezských univerzit nesou ideu vzájemnosti šesti vysokých škol působících na území historického Slezska, jejichž představitelé se v listopadu 2003 zasadili o ustavení Konference rektorů slezských univerzit (KRSU). Jejími členy na polské straně jsou Uniwersytet Wrocławski (založena 1702), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (1937), Uniwersytet Śląski w Katowicach (1968), Uniwersytet Opolski w Opolu (1994), na české straně pak Ostravská univerzita v Ostravě a Slezská univerzita v Opavě (obě 1991). Jak uvádí ustavující deklarace podepsaná rektory všech šesti zainteresovaných škol 20. listopadu 2003 v Opavě činnost KRSU slouží k posílení regionální spolupráce v duchu sjednocené Evropy. KRSU deklaruje vůli je spolupráci se samosprávnými orgány krajů (vojvodství), v nichž zúčastněné školy sídlí.

Cílů KRSU je dosahováno prostřednictvím realizace společných vědeckých výzkumů, zvláště spojených se specifiky Slezska, výměny vědecko-pedagogických pracovníků a studentů, spolupráce při získávání vědeckých hodností pracovníků vysokých škol účastnících se KRSU, společných prací týkajících se standardů výuky a kvality vzdělávání, prezentací, kulturními výměnami a organizací dalších společných aktivit.

K nim v počátečním období existence KRSU patřila zejména konference Dynamika slezské identity uspořádaná v červnu 2005 v historickém sále Slezského sejmu v Katovicích. Za naši instituci referáty přednesli prorektor Rudolf Žáček (Slezsko a slezská identita v historickém vývoji) a vedoucí Ústavu veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Dušan Janák (Slezská identita a česká společnost po druhé světové válce). V průběhu konference byla podepsána zřizovací listina Mezinárodního centra slezských studií. Toto centrum představuje síť pro vědeckou, uměleckou a vzdělávací spolupráci a jeho posláním je iniciování a koordinace interdisciplinárních a srovnávacích výzkumů realizovaných na všech šesti partnerských vysokých školách.

Nadcházející Dny slezských univerzit, jejichž odborné části dominuje dvoudenní workshop Ústavu historických věd FPF na téma vztahu vysokoškolských studentů k vědě a výzkumu tedy mají na co navazovat. Jsou proto koncipovány tak, aby poskytly vítanou příležitost ke zviditelnění výsledků mladých odborných pracovníků a staly se rovněž inspirací pro další zástupce akademických obcí zúčastněných škol, kteří budou v rámci KRSU, jejímž současným předsedou je rektor Slezské univerzity v Opavě Rudolf Žáček, připravovat další společné aktivity.

Autor / zdroj: Ivan Augustin

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Sedm nových crashtestů – Škodě Karoq se dařilo

Při výběru auta je bezpečnost jedním z nejdůležitějších kritérií. Program Euro NCAP zveřejnil nové výsledky nárazových zkoušek modelů Citroën C3 Aircr

Post

Jízdenky na nové spoje RegioJet Opava – Praha jsou již v prodeji

RegioJet zahájil předprodej jízdenek na nové spoje. Jako novinku zavádí nový přímý vlakový spoj Opava východ – Ostrava Svinov – Olomouc – Praha. Nový

Post

Kontroly podnapilých řidičů motorových vozidel na Opavsku

V posledních dnech zastavili policisté na Opavsku několik podnapilých řidičů. Stav údajné podnapilosti či omámení návykovými látkami si široká veřejn

Reklama

garaze.fabrego.cz

Reklama

PARTNEŘI

www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz www.beautyexpo.cz garaze.fabrego.cz Maminčino koření

REKLAMA