AKTUÁLNĚ / Společnost

Akademický sochař a medailer Zdeněk Kolářský navrhuje medaile pro Opavu již čtvrt století

OPAVA

„Spolupráci se Slezskou univerzitou, v tom dobrém slova smyslu, zavinil prof. Libor Pátý, první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy v první polistopadové vládě,“ ohlíží se akademický sochař Zdeněk Kolářský. Ale nebyl by to on, kdyby se smyslem pro sebemenší detail nepřipomenul svou první realizaci pro Opavu, k níž došlo už v roce 1988.

Byl jí znak města vytvořený pro zdejší dopravní podnik (litá bronz, výška 800 mm, šířka 700 mm). „Je sice dost velký a taky těžký, ale ve srovnání s tím, co jsem později dostal možnost dělat pro univerzitu, zase tak moc neměří a ani neváží,“ usmívá se tvůrce známý nezdolným optimismem, před nímž ubíhající roky ustupují. „Musíte si to zkrátka vysvětlovat tak, že proti těm mým celkově dvaaosmdesáti není oněch pětadvacet let kontaktů s vaším městem tak moc dlouhých,“ nabízí svůj výklad, i když připouští, že sil, zejména těch fyzických, jichž jako sochař a medailér potřebuje neméně než těch duševních, nepřibývá.

Návrh na první medaili pro Slezskou univerzitu (SU) vznikl v ateliéru Z. Kolářského v roce 1990. Jednalo se o oboustrannou raženou medaili (tombak, průměr 70 mm), která je dodnes předmětem sběratelského zájmu. Spojuje totiž vznik SU s rokem 1990, protože její zadavatelé nepředpokládali prodloužení legislativního procesu konstituování nové vysoké školy až do roku 1991. Vročení, jakož i původně zadaný opis UNIVERSITAS SILESIAE OPAVIENSIS byly opraveny teprve o deset let později v přípravách na připomínku prvního kulatého jubilea SU (správné latinské označení názvu je UNIVERSITAS SILESIANA OPAVIENSIS).

Pro toto výročí Z. Kolářský připravil oboustrannou raženou medaili (tombak, průměr 70 mm) vycházející na aversní straně ze znaku a loga navrženého k desetiletí krnovským grafikem Svatoslavem Böhmem a vybraného na jaře 2001 ve veřejné soutěži. Na přední straně dále představila hlavní univerzitní budovy v Opavě a v Karviné. Revers autor věnoval jednotící symbolice tří svázaných žezel - rektora SU a děkanů Filozoficko-přírodovědecké a Obchodně podnikatelské fakulty. Pro hlavní text bylo zvoleno univerzitní heslo převzaté z Petronia - QUIDQUID DISCIS TIBI DISCIS.

Tento námět byl použit i na další a dosud poslední (snad ne nadlouho) Kolářského medaili pro SU, vytvořené k příležitosti otevření rekonstruované budovy rektorátu Na Rybníčku v roce 2003. O ražbu medaile se zasadily též Slezské stavby s.r.o., které stavební část rekonstrukce budovy prováděly. Pro ně autor inovoval logo a navrhl variantní stranu medaile připomínající odkaz předních architektů působících v minulosti ve Slezsku. Druhá strana, pro SU aversní, pro Slezské stavby reversní, s tematikou adaptovaného objektu ve spojení s univerzitní pečetí nese oslavný text VIVAT CRESCAT FLOREAT.

Autor / zdroj: Martin Kůs

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.