AKTUÁLNĚ / Společnost

V Opavě se bude diskutovat o hospodářské krizi, fenoménu nejenom 20. století

OPAVA

Sedmé pokračování bude mít ve středu 20. listopadu přednáškový cyklus pořádaný Ústavem historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě (ÚHV FPF). Tentokrát s podtitulem Fenomén hospodářských krizí ve 20. století. Přednáška začíná v 15 hodin, Kulturní dům Na Rybníčku, Opava.

„S příchodem dvacátého století, jsou hospodářské krize provázeny závažnými politickými dopady. Platí to o krizích z roku 1905 či o silném otřesu ekonomik na začátku 20. let, provázených nebývalou inflací,“ řekl Mgr. František Švábenický, odborný pracovník pro popularizaci cyklu a připomenul především velkou hospodářskou v roce 1929. „Zhroucení newyorské burzy v říjnu roku 1929 vedlo ke kolapsu světového hospodářského systému, k vysoké nezaměstnanosti a k posílení, jak krajně levicových, tak zejména extrémních pravicových politických subjektů. V kontextu Evropy, připravily krize podmínky pro nástup autoritativních či fašistických režimů, ve svých následcích se jednalo o jednu z hlavních cest k vypuknutí druhé světové války,“ doplnil.

Poválečná situace si pak vynutila nové přístupy k hospodářství. Ekonomické plánování bylo i v západním světě přijímáno jako dočasné řešení k překonání poválečné krize a nastartování ekonomického růstu. Krize se pak specificky projevovaly jak v centrálně řízených ekonomikách východním bloku, tak v západním světě.

Trojice historiků nabídne pohled na hospodářské krize 20. století ve středoevropské komparatistice. prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě) vystoupí s referátem České ekonomické krize ve 20. století, PhDr. Miroslav Londák, DrSc. (Slovenská akadémia vied) pojedná Hospodárské krízy na Slovensku v 20. storočí a triptych přednášek uzavře příspěvek polského historika Andrzeje Małkiewicze (Uniwersytet Zielonogórski) s názvem Krize v Polsku.

Přednáškový cyklus je realizován v rámci projektu Popularizace VaV histor. věd, odstartoval ve druhé polovině roku 2012 a jeho základním cílem je popularizovat výsledky vědecké práce. Dosud proběhlo šest přednáškových cyklů, řada dalších přednášek, seminářů a workshopů, v neposlední řadě jsou výsledky pravidelně prezentovány na vybraných středních školách v každém z krajů České republiky kromě Prahy.

Autor / zdroj: Martin Kůs

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.