AKTUÁLNĚ / Krimi

Moravskoslezští hasiči varují před tragickými následky požárů
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: HZS Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj

Od roku 2015 eviduje HZS MSK každoročně mezi 10 až 15 usmrcenými osobami u požárů, s výjimkou roku 2020, kdy se na vysokém počtu usmrcených osob při požárech v Moravskoslezském kraji podepsal především tragický požár bytu ve výškovém bytovém domě v Bohumíně s 11 usmrcenými osobami. Celkem jich tak loni bylo smutně rekordních 26.

Bohužel za uplynulé čtyři měsíce bylo usmrceno u požárů  již 9 osob , když dvě zemřely ještě před vznikem požáru.

Většina z těchto tragických požárů souvisí s manipulací se zdrojem otevřeného ohně a dotýká se osob, které jsou sociálně slabé, případně osob bez přístřeší, které přebývaly v různých provizorních obydlích. Nezřídka může vznik požáru souviset také s ovlivněním postižených osob alkoholem nebo jinými návykovými látkami.

Pomohly by autonomní hlásiče požáru?

Minimálně jednu oběť požáru – seniorku v přízemním bytě v Karviné – mohl zachránit včas namontovaný hlásič požáru. Jeho ostrý zvuk by mohli nepochybně uslyšet např. sousedé, kteří by mohli včas zasáhnout a zalarmovat složky integrovaného záchranného systému.

Pozor u pálení staré trávy a klestí

Jednou z obětí letošních požárů je senior, který si chtěl zřejmě ulehčit pálení vlhkého klestí a použil pro urychlení hoření hořlavou kapalinu I. třídy nebezpečnosti – automobilový benzín.

U hořlavých kapalin je velké nebezpečí, že se rychle odpaří a takto vzniklé páry jsou vysoce hořlavé a výbušné. Proto nikdy neurychlujte hoření klestí a staré trávy nebo větví pomocí hořlavých kapalin, v lepším případě můžete mít opálené vlasy, v horším můžete skončit na popáleninovém centru v nemocnici, bohužel se stává, že při takových požárech umírají lidé.

Co radí hasiči?

Při používání otevřeného ohně si dobře rozmyslete, co chcete udělat. Pokud používáte otevřený oheň ke svícení (např. svíčky), pak svíčku dejte na nehořlavou podložku, odstraňte z okolí všechny lehce hořlavé materiály (např. ubrusy, textilie apod.) a nikdy otevřený oheň nedávejte do blízkosti záclon a závěsů či jiných visících lehce hořlavých materiálů, které se mohou dostat do kontaktu se svíčkou například vlivem průvanu. V každém případě mějte otevřený oheň neustále pod kontrolou!

Při pálení klestí, suché trávy, větví a podobného materiálu si vždy nejprve zjistěte, zda je ve vaší obci či městě povoleno pálení takového biologického odpadu. Pokud ano, pak si vyberte vhodné místo pro založení ohniště. Odstraňte veškeré hořlavé materiály z okolí, připravte si dostatek hasebních prostředků (zásoba vody či písku ve kbelících, zahradní hadice napojená na zdroj vody, lopaty, hrábě apod.).

V žádném případě nepalte tento materiál za větrného počasí, kdy vítr může odnést hořící části z ohniště a založit opodál požár, případně může požár rozfoukat tak rychle, že nemusíte stačit utéct před rychle se šířícími plameny. Také nezahajujte spalování biologického odpadu v době, kdy panuje delší dobu suché počasí a okolní porosty jsou vyschlé a více náchylné k přenesení požáru. Důrazně varujeme před používáním jakýchkoliv hořlavých kapalin pro urychlení pálení!

Bezpečnost při kontrole pálení a ohniště také velmi ztěžuje, pokud je osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, to ostatně platí pro jakoukoliv manipulaci s otevřeným ohněm.

Po ukončení pálení vždy ohniště důkladně prolijte vodou a rozhrabejte, aby nezůstaly uvnitř hromady popela žhavé části, které by mohly být rozfoukány a založily by tak požár.

Při kouření dbejte na řádné uhašení nedopalků v popelnících. Používejte jen popelníky z nehořlavých materiálů. Nejlepším řešením je uhasit nedopalek cigarety ve sklenici s vodou. Nedopalek cigarety, „uhašený“ jeho zahrabáním do hlíny v květináči, může způsobit požár až za několik hodin po ukončení kouření! Také popel z cigarety odklepávejte jen do nehořlavých nádob, nejlépe naplněných vodou.

Popelníky s nedopalky cigaret před jejich vysypáním do koše raději prolijte vodou. Může se stát, že některý z nedopalků cigaret bude nedostatečně uhašen a mohl by způsobit požár odpadkového koše. Každopádně důrazně varujeme před kouřením v lůžku, při kterém se může stát, že kouřící osoba usne a už se nemusí vůbec probudit.

Autor / zdroj: Petr Kůdela

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.