AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

V historii Ceny rektora Slezské univerzity v Opavě otvírá posluchač Roman Vondrouš novou kapitolu

OPAVA

Na Akademickém dnu 2013 bude 2. října ve Sněmovním sále minoritského kláštera v Opavě předána i Cena rektora Slezské univerzity. Za mimořádné výsledky dosažené v našich, ale též světových prestižních soutěžích ji převezme BcA. Roman Vondrouš, posluchač závěrečného ročníku studia na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

Možná si málokdo uvědomuje, že v historii Slezské univerzity (SU) a její akademické obce jde o událost vskutku mimořádnou. Přestože Cena rektora SU není oceněním novým, poprvé se při rozhodování o jejím udělení postupovalo dle letos v květnu upravené směrnice rektora (č. 12/2013). V ní byla dosavadní možnost udělení tohoto ocenění podporujícího vědecké, umělecké a jiné tvůrčí činy především mladých pracovníků SU rozšířena rovněž o kategorii studentů. Lze-li tedy nyní Cenu rektora udělit ve čtyřech oblastech tvůrčí činnosti, jimiž jsou ekonomické, humanitní, přírodovědné a umělecké obory, patří Romanu Vondroušovi hned dva primáty. Je ve společnosti nositelů Ceny rektora prvním studentem a je v ní současně prvním představitelem uměleckých disciplín, které dnes už na SU nepředstavuje výhradně úspěšný a mediálně velmi dobře známý obor Tvůrčí fotografie s bakalářským, magisterským i doktorským stupněm, ale též jeho mladší následovníci - Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, Audiovizuální tvorba a Multimediální techniky.

Přesto BcA. Roman Vondrouš, fotoreportér České tiskové kanceláře, v minulosti několikrát oceněný na Czech Press Photo, vítěz kategorie sportovních fotografií na World Press Photo (ani se tomu nechce věřit, ale je to skutečně tak!) a nejnověji laureát Ceny Prahy, kterou získal od primátora naší metropole při právě probíhající české repríze výstavy nejlepších prací z World Press Photo, není v řadě nositelů jediným, kdo se dvojnásobným primátem může pochlubit. Jeho předchůdcem se v tomto směru právě před rokem stal historik nejnovějších dějin doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. Současný vedoucí Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty si totiž pozornost těch, kdo mohou kandidáty na Cenu rektora navrhovat, tedy profesorů a docentů působících na SU na plný úvazek, vysloužil opakovaně. Poprvé tak toto ocenění získal už v roce 2002, podruhé přesně o deset let později.

Přehlédneme-li všechny laureáty Ceny rektora, dostaneme i obrázek o tom, kterým oborům se na SU nejvíce daří (z pohledu na čas, po který je ocenění udělováno, už lze konstatovat, že jde o obrázek dlouhodobý). Vede historie; vždyť nositelé Ceny rektora zprvu z Ústavu historie a muzeologie a poté z Ústavu historických věd jsou zastoupeni nejpočetněji. Vedle J. Knapíka se jedná o jeho kolegy Pavla Šopáka, Martina Čapského a Roberta Antonína. Následují fyzika reprezentovaná Gabrielem Törökem, Evou Šrámkovou, Petrem Slaným a Jiřím Kovářem a matematika, která je v rodině laureátů Ceny rektora zastoupena Arturem Sergyeyevem, Tomášem Kopfem a Martou Štefánkovou. Pozornému čtenáři jistě neujde, že jmenovaní vlastně vytvářejí celou společnost nositelů ocenění. S jedinou výjimkou; tu představuje Libor Pavera, jenž získal tehdy poprvé udělenou Cenu rektora v roce 2000 jako zástupce Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

Citovaná „zakladatelská“ součást SU dodává zatím návrhy na kandidáty s ohledem na šíři pěstovaných obor nejhojněji. Důstojně se k ní řadí Matematický ústav. Zůstává ale s podivem, že v historii Ceny rektora se k dnešku nestalo, aby se o tuto poctu ucházel někdo z Obchodně podnikatelské fakulty, což je s ohledem na příklady úspěšných doktorandů a absolventů doktorského studia, kteří na akademické půdě v Karviné zůstávají v roli mladých začínajících pedagogů, určitě škoda. Na druhé straně v tomto období připomínané 5. výročí existence Fakulty veřejných politik, vloni na ní nově akreditované doktorské studium oboru Moderní dějiny střední Evropy a aktivity fakulty ve směru k česko-slovenské, česko-polské a nejnověji též česko-maďarské spolupráci dávají tušit, že na návrh z této součásti se čekat tak dlouho zřejmě muset nebude.

Autor / zdroj: Ivan Augustin

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.