AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Studentům na Slezské univerzitě v Opavě bude vedle klasické knihovny sloužit i knihovna digitální

OPAVA

200 titulů, 48 tisíc stran, 31. května 2014. To jsou jen některá čísla provázející realizaci klíčové aktivity č. 4 projektu Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě.

dná se o digitalizování a následné zpřístupnění fondu Knihovny Slezské univerzity v Opavě. Více nám o realizaci záměru řekl Ing. Petr Korviny, hlavní řešitel projektu: „V přípravné fázi, která probíhala v uplynulých měsících, jsem s pomocí pedagogů jednotlivých univerzitních součástí a pracovníků knihovny vytipovávali publikace z knihovního fondu, které by bylo vhodné digitalizovat a zpřístupnit pomocí internetu. Nakonec jsme se shodli a vybrali dvě stě knih, skript a dalších materiálů napříč všemi obory, a to jak z knihoven v Opavě, tak Karviné, které budou převedeny do digitální podoby,“ říká Petr Korviny.


Na základě výběrového řízení byl vybrán i zhotovitel digitalizace. Ten sídlí v Brně a v současné době už má u sebe všechny materiály, které průběžně skenuje. „Publikace budou převedeny do systému Kramerius 4, který podporuje standardy pro archivaci elektronických publikací a je podporován například s Národní technickou knihovnou,“ vysvětluje Korviny a dodává, že přesto, že je systém na řadě míst funkční, na Slezské univerzitě se vydali maličko jinou cestou tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám studentů, včetně těch se specifickými potřebami. Digitalizované knihy a další budou umístěny na web, kam se studenti, pedagogové a další zaměstnanci univerzity dostanou po zadání přihlašovacích údajů používaných na univerzitě. Vše by mělo být připraveno do konce května příštího roku a od června fungovat v plném provozu.

S nápadem digitalizovat hůře dostupné publikace z fondu Knihovny Slezské univerzity v Opavě a zveřejnit je na webu přišla Mgr. Jindřiška Khestlová. Zejména směrem k posluchačům se specifickými studijními potřebami se to ukázalo jako velmi vhodné řešení.

„Zatím nevíme, jaký bude o digitalizované publikace zájem, ale předpokládáme, že se systém osvědčí a do budoucna budeme v digitalizaci pokračovat,“ svěřuje se hlavní řešitel. Plánem je také nechat vyškolit pracovníky knihovny, aby byli sami schopni publikace skenovat a následně digitalizovat. A v návaznosti na to připravit pro pedagogy a další zájemce seminář, kde je naučí tento fond plně využívat ve výuce.

Možná si někdo řekne, že dvě stě knih není zase tolik. Rozhodně to není, tedy přesněji nebude, jediná možnost, kterou studenti díky projektu získali: „Do roku 2019 má Slezská univerzita zaplacený přístup do online databáze a práva na využívání devatenácti tisíc publikací cizojazyčné odborné literatury včetně časopisů a dalších materiálů. Vstup je umožněn ze školních počítačů nebo, při dodržení specifikovaných podmínek, i ze soukromých počítačů po zadání příslušných vstupních dat,“ říká Petr Korviny s tím, že za tuto službu zaplatila univerzita částku 1 200 000 korun. I po ukončení platnosti této licence, bude mít Slezská univerzita k dispozici vybrané publikace v elektronické podobě, pořízené pro časově neomezené využívání. Tyto "trvalé elektronické zdroje" budou vybrány ve spolupráci s pedagogy ze Slezské univerzity z databáze čítající na 400 tisíc publikací z nejrůznějších vědních oborů. Jedná se zejména o oblast ekonomie, matematiky, bankovnictví, ale třeba také ošetřovatelství.

Autor / zdroj: Martin Kůs

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.