AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

V Opavě začne nejrozsáhlejší investiční akce v historii Slezské univerzity

OPAVA

Předáním staveniště dodavateli začne už 2. ledna v Opavě nejrozsáhlejší investiční akce v historii Slezské univerzity. Od předběžného vyhlášení veřejné soutěže v červenci 2012 až k podpisu smlouvy s hlavním dodavatelem stavební části rekonstrukce objektu na Bezručově náměstí 14 v Opavě a přístavby knihovny, k níž došlo 11. prosince 2013 - to je rámec závěrečné fáze přípravy nejrozsáhlejší investiční akce v historii univerzity.

Druhý z uvedených časových údajů bude záhy překonán, když 2. ledna 2014 převezme dodavatel staveniště. "Architektonický návrh a projektovou dokumentaci zpracovala a během roku 2011 předložila ostravská společnost OSA projekt, zadávací dokumentace je dílem společnosti Eurotender, která sídlí v Poděbradech," připomíná Ing. Jiří Štefek, vedoucí rektorátního investičního oddělení, s tím, že do zadávacího řízení na hlavního dodavatele stavební části se přihlásilo 12 uchazečů.

"Předpokládá se, že s vítěznou stavebně-inženýrskou společností SYNER se sídlem v Liberci bude na realizaci zakázky spolupracovat na sedm desítek subdodavatelů," ilustruje Ing. J. Štefek celkový rozsah stavebních prací, jejichž ukončení ve formě předání díla je smluvně stanoveno na 15. listopad 2015. "Práce jsou etapizovány a proběhnou za provozu budovy. Navíc souběžně s nimi, v termínu od jara 2014 do konce května 2015, poroste nová přístavba knihovny ve dvorním traktu objektu," dodává.

Položkový rozpočet vycházející ze směrných cen ve stavebnictví, který vyšel projektantovi na 370 milionů, se podařilo soutěží stlačit na 225 mil. Kč za kompletní stavbu, tedy rekonstrukci i přístavbu. Pokud jde o vlastní průběh nadcházející akce, její I. etapa se dotkne rekonstrukce pravého křídla budovy postavené v roce 1907 pro potřeby Zemského finančního ředitelství, která se do vlastnictví Slezské univerzity dostala v roce 2006. Za podstatný úkol Ing. J. Štefek považuje zajištění bezproblémového zásobování energiemi, tedy teplem a elektřinou pro část zůstávající v provozu. "Počítá se totiž s novou plynovou kotelnou v podkroví, jež nahradí tu stávající, a s výstavbou nové trafostanice v suterénu, chcete-li v technickém či I. nadzemním podlaží objektu, kde vzniknou prostory rovněž pro archiv. Podkroví bude dále využito pro pracovny Ústavu pedagogických a psychologických věd a útvaru tajemníka Fakulty veřejných politik," prezentuje Ing. J. Štefek. Pro děkanát jsou pak vyhrazeny prostory IV. nadzemního podlaží, pod nimi bude situována posluchárna s kapacitou 60 míst.

Rekonstrukce vnese do stávajícího rázu budovy a jejího areálu nový architektonický prvek v podobě průchodu ke knihovně z Mírové ulice. "Jeho vybudování je ze stavebního hlediska zajímavé, protože s sebou nese podchycení stávajících konstrukcí," přibližuje Ing. J. Štefek a obraz o nové dominantě této části města ležící v ochranném pásmu městské památkové zóny doplňuje o informaci, že "stará" budova a přístavba budou vzájemně propojeny spojovacími krčky. "Komplex je ošetřen také pohledově. Přístavba, v níž vedle knihovny zůstane prostor i pro dvě velkokapacitní posluchárny, bude mít o jedno nadzemní podlaží méně než historická budova," potvrzuje Ing. J. Štefek. Provoz knihovny a III. nadzemního podlaží přístavby, jež poslouží potřebám výuky, přičemž kapacita každé z obou poslucháren představuje zhruba 190 míst, je přitom přísně oddělen tak, aby jeden nenarušoval druhý.

"První významnou vizuální změnou a stvrzením toho, že se na Bezručově nám. 14 něco velmi podstatného děje, se stane odbourání garáží ve dvorním traktu, které byly k objektu přilepeny v průběhu sedmdesátých let," upozorňuje Ing. J. Štefek na nejbližší stavební proměnu. Spolu s jeho pracovištěm, tedy investičním oddělením rektorátu, ji bude bedlivě sledovat také nový pracovník Fakulty veřejných politik Ing. Rudolf Dašek, v jehož náplni dohled nad průběhem stavby dominuje. "Práce v pravém křídle by měly být hotovy už za rok, tedy v prosinci 2014, poté přijde na řadu zprovoznění nové kotelny a rekonstrukce křídla levého. Ptáte-li se na zahájení provozu v celé budově, chceme na předání stavební části 15. listopadu 2015 plynule navázat instalací mezitím zhotovených interiérů, takže zahájení letního semestru akademického roku 2015-2016 v novém není pro Fakultu veřejných politik nereálným termínem," konstatuje Ing. J. Štefek.

A ještě jedna nezanedbatelná skutečnost. Rekonstrukce a přístavba by neměly nijak narušit pokračování příprav na realizaci dalších opavských investičních záměrů univerzity ve vztahu k sousedním objektům na Bezručově náměstí 13 a na Hauerově 4. "V prvním případě postup ovlivní možnosti čerpání prostředků např. z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve druhém, v němž se jedná stejně jako při rekonstrukci a přístavbě na Bezručově náměstí 14 o akci financovanou ze státního rozpočtu, k níž byl nedávno zpracován dodatek investičního záměru týkající se využití dvorního prostoru, jsme si vědomi aktuální potřeby vybudování moderního zázemí pro výuku uměleckých oborů, a proto ani tady nelze dopustit žádných velkých prodlev," uzavírá Ing. J. Štefek.

Autor / zdroj: Ivan Augustin

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.