AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Matematický ústav je patnáct let samostatnou součástí Slezské univerzity v Opavě

OPAVA

Datum 1. ledna 1999 znamená pro Slezskou univerzitu v Opavě důležitý milník. Rozhodnutím rektora z 8. prosince předchozího roku totiž vznikly dvě nové součásti. Jednou z nich byl také Matematický ústav, který vznikl vyčleněním z Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Půlkulaté výročí od jeho vzniku nabízí možnost pro malé ohlédnutí do historie.

Matematika patřila na naší univerzitě k prvním oborům. V publikaci vydané k 5. výročí jejího vzniku je Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě členěna na sedm pracovišť, mezi něž patřil Ústav matematiky a informatiky s poznámkou o výzkumném charakteru jeho oddělení globální analýzy. Ústav vedl prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., který vedle toho od 1. dubna 1995 vykonával funkci prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční styky.

„Poprvé jsem se o nové Slezské univerzitě dověděl v květnu 1992 a krátce nato přišlo pozvání k návštěvě Opavy. V té době jsem byl už pevně rozhodnut opustit Univerzitu Komenského v Bratislavě a váhal jsem mezi nabídkou Univerzity Karlovy a University of Massachusetts. Protože jsem rektora prof. Martina Černohorského osobně neznal, nemohl jsem ani tušit, jak zásadní význam bude pro mě červnová návštěva Opavy mít. Prakticky z jednoho dne na druhý mi tu byl k mému údivu nabídnut byt, a když jsem si též po konzultacích s významnými osobnostmi, třeba s prof. Rudolfem Zahradníkem z Akademie věd, ověřil, že Slezská univerzita přivítá a umožní budování nového a skutečně kvalitního matematického pracoviště, padla má volba nakonec na Opavu,“ vzpomíná prof. Smítal.

„Když jsem sem na podzim 1992 nastoupil na částečný úvazek, byl mezi matematiky jediným profesorem Demeter Krupka. Před koncem roku 1992 si z dnešních kolegů pamatuji ještě na Vladimíra Averbucha, Michala Marvana a Vladimíra Sedláře. K již jmenovaným dále patřil i Jaromír Sýkora, který nás nedlouho po odchodu do důchodu k velkému zármutku koncem loňského roku opustil,“ dodává prof. J. Smítal, který na konci roku 1992 mohl nastoupit na plný úvazek. Netrvalo dlouho a po prof. Krupkovi se stal vedoucím ústavu a v roce 1995 byl v prvních volbách zvolen do Učené společnosti České republiky, v níž dosud z matematiků byli pouze dva zakládající členové, a to prof. Jaroslav Kurzweil a prof. Alexander Ženíšek.

Ústav matematiky a informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty věnoval pod vedením prof. J. Smítala velkou péči hodnostnímu růstu odborných pracovníků. Už v roce 1994 získal na Univerzitě Komenského v Bratislavě titul doktora věd (DrSc.) Vladimir Iosifovič Averbuch. K 1. listopadu 1996 byla jmenována docentkou RNDr. Olga Krupková, CSc., (habilitace se uskutečnila na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity), v červenci 1997 byl jmenován profesorem doc. RNDr. Jozef Kelemen, CSc. (jmenovací řízení proběhlo na Ekonomické univerzitě v Bratislavě), v září 1997 obhájil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy disertační práci Ing. Petr Sosík. Také tyto skutečnosti umožnily, že k 1. lednu 1998 došlo k rozdělení stávajícího pracoviště na samostatný Ústav matematiky a nově vzniklý Ústav informatiky.

V říjnu 1997 zveřejněná kandidátka na funkci rektora prozrazuje, že volební komise přijala návrhy na šest kandidátů, mezi nimiž figurovali také prof. D. Krupka a prof. J. Smítal. Do třetího kola voleb postoupil spolu s prof. Ing. Vítězslavem Balharem, CSc., prof. D. Krupka, který byl 18. listopadu 1997 zvolen kandidátem na rektora. Rektorské funkce se ujal po jmenování prezidentem republiky od 1. března 1998.

„Prof. Krupkovi jsem vděčný, že přes poměrně silnou opozici prosadil zřízení Matematického ústavu jako samostatné univerzitní součásti. Z argumentů PRO bych s odstupem let jmenoval dva základní – vysoké procento finančních prostředků na vědu, které naše pracoviště Slezské univerzitě přináší, a skutečnost, že se při případné kategorizaci univerzit může vykázat pracovištěm, které do nejvyšší kategorie patří,“ uzavírá jeho ředitel prof. J. Smítal.

Autor / zdroj: Ivan Augustin

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.