AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Práci studentů-doktorandů podpořila dotace z krajského úřadu. Slezská univerzita uspěla už potřetí

OPAVA

Hned devět posluchačů doktorského studia či nedávných jeho absolventů na Slezské univerzitě v Opavě získalo v roce 2013 finanční podporu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Celkem si rozdělí 187 tisíc korun.

Dotační prostředky z programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013 jsou určeny na podporu realizace projektu Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia na Slezské univerzitě v Opavě. Jinými slovy na podporu osobních nákladů při vědecké práci posluchačů a absolventů. O dotaci se žadatelé museli ucházet nejen dobrým projektem, ale současně splnit i další podmínky, například už před tím publikovat nejméně jeden článek v impaktovaném časopisu nebo v časopisu s recenzním řízením podobného významu, případně vydat monografii. Mohli ale být také úspěšní původci vynálezu či nositelé patentu nebo užitného vzoru.

Jednou z těch, jejichž práci podpoří krajské stipendium, je RNDr. Jiřina Jahnová, Ph.D., z Matematického ústavu SU. „Podařilo se mi získat podporu krajského úřadu již potřetí za sebou, loni jsem ji využila k účasti na dvou vědeckých konferencích a předtím k přípravě článku v impaktovaném časopisu,“ říká ke stipendiu Jiřina Jahnová. Také letos peníze uvítala. V červnu úspěšně obhájila doktorský titul, získala práci přímo na Slezské univerzitě a tak může plynule pokračovat ve své vědecké práci v oblasti geometrické teorie diferenciálních rovnic se specializací na integrabilní systémy. Jinými slovy pracuje s geometrickým popisem významných objektů pro popis jevů v matematice a fyzice, tedy na podobných principech, jako se využívají například při předpovědích počasí.

Podobně jako Jiřina Jahnová využijí peněz z kraje i další. Možnosti mají široké, například k nákupu vědeckého materiálu či odborné literatury, ke konzultační cestě nebo pobytu na jiném pracovišti. Zkrátka využijí peníze k tomu, co jim umožní dosáhnout vysněného výzkumného cíle.

Slezská univerzita získala krajskou dotaci pro své posluchače již potřetí za sebou. Jedná se o dva typy podpory – jednorázovou dotaci nebo stipendium, které mohlo dosáhnout až 89,95 procenta požadované částky.

Autor / zdroj: Martin Kůs

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.