AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Nadcházející Dny slezských univerzit oživují myšlenku úzké spolupráce vysokých škol na historickém území Slezska

OPAVA

Workshop „Vysokoškolský student jako potenciální pracovník ve vědě a výzkumu“ pořádaný Ústavem historických věd (ÚHV) Filozoficko-přírodovědecké fakulty je stěžejní odbornou událostí Dnů slezských univerzit, které se v Opavě uskuteční 25. a 26. února. Do sídelního města Slezské univerzity ovšem nepřivede jen ty, kdo, v jeho programu vystoupí.

Jejich setkání s kolegy z dalších odborných institucí, na prvním místě z partnerských polských univerzit, umožňuje řešení projektu ÚHV Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě „Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace“. Dějištěm Dnů slezských univerzit se stane jak Obecní dům, tak ÚHV a výukový areál na Hradecké ulici.

Dny Slezských univerzit nesou ideu vzájemnosti šesti vysokých škol působících na území historického Slezska, jejichž představitelé se v listopadu 2003 zasadili o ustavení Konference rektorů slezských univerzit (KRSU). Jejími členy na polské straně jsou Uniwersytet Wrocławski (založena 1702), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (1937), Uniwersytet Śląski w Katowicach (1968), Uniwersytet Opolski w Opolu (1994), na české straně pak Ostravská univerzita v Ostravě a Slezská univerzita v Opavě (obě 1991). Jak uvádí ustavující deklarace podepsaná rektory všech šesti zainteresovaných škol 20. listopadu 2003 v Opavě činnost KRSU slouží k posílení regionální spolupráce v duchu sjednocené Evropy. KRSU deklaruje vůli je spolupráci se samosprávnými orgány krajů (vojvodství), v nichž zúčastněné školy sídlí.

Cílů KRSU je dosahováno prostřednictvím realizace společných vědeckých výzkumů, zvláště spojených se specifiky Slezska, výměny vědecko-pedagogických pracovníků a studentů, spolupráce při získávání vědeckých hodností pracovníků vysokých škol účastnících se KRSU, společných prací týkajících se standardů výuky a kvality vzdělávání, prezentací, kulturními výměnami a organizací dalších společných aktivit.

K nim v počátečním období existence KRSU patřila zejména konference Dynamika slezské identity uspořádaná v červnu 2005 v historickém sále Slezského sejmu v Katovicích. Za naši instituci referáty přednesli prorektor Rudolf Žáček (Slezsko a slezská identita v historickém vývoji) a vedoucí Ústavu veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Dušan Janák (Slezská identita a česká společnost po druhé světové válce). V průběhu konference byla podepsána zřizovací listina Mezinárodního centra slezských studií. Toto centrum představuje síť pro vědeckou, uměleckou a vzdělávací spolupráci a jeho posláním je iniciování a koordinace interdisciplinárních a srovnávacích výzkumů realizovaných na všech šesti partnerských vysokých školách.

Nadcházející Dny slezských univerzit, jejichž odborné části dominuje dvoudenní workshop Ústavu historických věd FPF na téma vztahu vysokoškolských studentů k vědě a výzkumu tedy mají na co navazovat. Jsou proto koncipovány tak, aby poskytly vítanou příležitost ke zviditelnění výsledků mladých odborných pracovníků a staly se rovněž inspirací pro další zástupce akademických obcí zúčastněných škol, kteří budou v rámci KRSU, jejímž současným předsedou je rektor Slezské univerzity v Opavě Rudolf Žáček, připravovat další společné aktivity.

Autor / zdroj: Ivan Augustin

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.