AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Akademický den Slezské univerzity se uskuteční 30. září

OPAVA

V úterý 30. září 2014 se uskuteční Akademický den Slezské univerzity, tradiční podzimní setkání akademické obce Slezské univerzity v Opavě konané u příležitosti zahájení nového výukového roku. Uskuteční se od 10 hodin v prostorách někdejšího kostela sv. Václava, dnes součásti Domu umění a jeho organizací byl letos pověřen Matematický ústav v Opavě, který si připomíná 15. výročí své samostatnosti.

Vedle úvodního proslovu rektora Slezské univerzity v Opavě prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., dostane při slavnostním aktu slovo také ředitel Matematického ústavu v Opavě prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., který připomene historii i aktuální současnost této univerzitní součásti.

Nástupce původního pracoviště matematiků na Filozoficko-přírodovědecké fakulty získal podobu vysokoškolského ústavu k 1. lednu 1999 a od té doby mu na SU patří nejeden primát. Dosahuje pronikavých výsledků ve vědecké i pedagogické činnosti, stal se organizátorem prestižních mezinárodních konferencí v oboru geometrie a jejích aplikací, reálné analýzy a funkcionálních rovnic. Uspořádal sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků, závěrečná celostátní kola soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti a od roku 2000 je realizátorem každoročních česko-slovenských workshopů k problematice diskrétních dynamických systémů, jichž se účastní odborníci z řady dalších evropských i zámořských zemí.

V posledních třech letech získal Matematický ústav v Opavě na základě hlasování v anketě České studentské unie v kategorii veřejných vysokých škol v oborech matematika a fyzika prvenství a stal se tedy trojnásobnou Fakultou roku. Tyto a četné další výsledky připomene účastníkům Akademického dne 2014 bezprostředně po hlavním vystoupení rektora SU ředitel Matematického ústavu Jaroslav Smítal, člen Učené společnosti ČR, jenž ve funkčním období 1995-1998 zastával na univerzitě post prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční styky a byl statutárním zástupcem rektora.

Součástí akademického dne bude také ocenění zasloužilých členů akademické obce a zaměstnanců SU rektorem Slezské univerzity prof. Rudolf Žáček. Zlatou medailí Slezské univerzity v Opavě poděkuje za osobní podíl na rozvoji instituce dlouholetému odbornému pracovníkovi Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Jindřichu Vaňkovi, který po dobu téměř dvou desetiletí vykonával funkci předsedy Akademického senátu SU.

O závěrečný kulturní program se postará vystoupení Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity vedeného Vladimírou Vašinkovou.

Průběh Akademického dne SU 2014 poznamená ještě jedna událost. Jeho účastníci budou už znát jména nových kandidátů na rektora SU pro další čtyřleté funkční období, které začíná 1. března příštího roku. Volební komise Akademického senátu SU má totiž podle stanoveného harmonogramu jména uchazečů o tento post, z nichž jeden se stane nástupcem současného rektora Rudolfa Žáčka, zveřejnit 25. září; k představení kandidátů před akademickou obcí a k prezentaci jejich volebního programu dojde v týdnu od 29. září do 3. října. O kandidátovi na rektora zvoleném členy Akademického senátu SU by mělo být jasno nejpozději 24. října.

Akademické dny Slezské univerzity se staly tradiční příležitostí k bilancování dosaženého a formulování nových cílů v aktuální reakci na vývoj v našem vysokém školství. Jsou ovšem rovněž událostmi slavnostními, při nichž dochází k akcentování nejvýznamnějších tvůrčích počinů, jež život akademické obce provázejí. V neposlední řadě pak zakotvily v kalendářích kulturních akcí Opavy a Karviné jako důležitá součást veřejného dění obou měst.

Z tohoto pohledu lze připomenout slavnost akademické obce SU, která před 17 lety, 11. září 1997, otevřela rekonstruovanou budovu Filozoficko-přírodovědecké fakulty na Masarykově ulici v Opavě. V podzimním termínu, aby připomněl 15. výročí existence SU, se konal i akademický den v roce 2006, stejně jako zatím poslední akademické dny - v letech 2008 a 2009 konané v Opavě a v roce 2010 v Karviné. O rok později byla opavská slavnost akademické obce v bývalém kostele sv. Václava povýšena při příležitosti dvacetiletí existence SU dokonce na vrcholnou událost oficiálního zahájení akademického roku 2011-2012 na všech českých vysokých školách. Konečně Akademické dny SU 2012 a 2013 hostil Sněmovní sál minoritského kláštera v Opavě.

Autor / zdroj: Ivan Augustin

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.