AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Kandidátem na funkci rektora Slezské univerzity v Opavě se stal doc. Pavel Tuleja

OPAVA

Kandidátem na funkci rektora Slezské univerzity v Opavě se stal doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Rozhodlo tak první kolo volby Akademického senátu Slezské univerzity.

Stávající děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné zvítězil nad druhým uchazečem, současným prorektorem pro vědu a zahraniční styky Slezské univerzity prof. RNDr. Miroslavem Englišem, DrSc., nejtěsnějším možným poměrem 12:10. Podle oficiálního sdělení předsedy volební komise RNDr. Vladimíra Sedláře, CSc., všech dvaadvacet volitelů provedlo volbu řádně a všech 22 hlasovacích lístků bylo platných.

Slezská univerzita hledá rektora Slezské univerzity pro nadcházející čtyřleté období 1. března 2015 – 28. února 2019 již podruhé. V první volbě nezískal ani jeden z nominovaných (prof. Zdeněk Jirásek a prof. Daniel Stavárek) potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, a tak musela dle příslušného jednacího a volebního řádu být vyhlášena volba nová. Stávajícímu rektoru Slezské univerzity prof. PhDr. Rudolfu Žáčkovi, Dr., vyprší jeho mandát posledního února roku 2015 a již nemůže bez přerušení znovu kandidovat.

Z této volby zvolený kandidát teď bude Akademickým senátem SU navržen Ministerstvu školství ČR a v zákonem daném procesu jej musí do funkce jmenovat prezident České republiky. Teprve poté při následné slavnostní inauguraci převezme insignie své funkce – rektorský řetěz a rektorské žezlo.

Autor / zdroj: Martin Kůs

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.