AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Inaugurace rektora Slezské univerzity v Opavě bude v úterý 26. května
Slezská univerzita v Opavě. 
Autor / zdroj foto: slu.cz

OPAVA

Slavnostní inaugurace rektora Slezské univerzity v Opavě a děkanů Filozoficko-přírodovědecké fakulty a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné se uskuteční v úterý 26. května 2015. Místem konání bude kostel sv. Václava v Opavě. Začátek ceremoniálu se plánuje v 11 hodin.

Slavnostní inaugurace se osobně zúčastní ministr školství, tělovýchovy a mládeže PhDr. Marcel Chládek, MBA, představitelé politické reprezentace státu, konzulové, představitelé českých i zahraničních vysokých škol a univerzit, představitelé orgánů státní správy a samosprávy, vedení Statutárního města Opavy, vedení Statutárního města Karviná, zástupci církve, členové Správní rady Slezské univerzity, členové Vědecké rady Slezské univerzity, členové Akademického senátu Slezské univerzity a členové akademické obce Slezské univerzity. Pozváni jsou rovněž zástupci společenských organizací a středních škol v Opavě a Karviné.

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., byl Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě dne 18. listopadu 2014 zvolen jako kandidát na rektora Slezské univerzity v Opavě. Dne 5. února 2015 pak byl s účinností k 1. březnu 2015 jmenován do funkce prezidentem České republiky Milošem Zemanem na Pražském hradě.

Nový rektor v rámci ceremoniálu převezme odznaky úřadu (insignie) – rektorský řetěz, rektorské žezlo, pečetidlo akademické obce Slezské univerzity v Opavě a klíč jako znamení správy všeho majetku a jmění univerzity. Následně složí předepsaný rektorský slib.

Poté nově inaugurovaný rektor uvede do svých funkcí také nové prorektory Slezské univerzity - do funkce prorektora pro vědu a zahraniční styky prof. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc., do funkce prorektora pro rozvoj RNDr. Gabriela Töröka, Ph.D., a do funkce prorektora pro studijní a sociální záležitosti Mgr. Tomáše Gongola, Ph.D. také oni převezmou jako odznak své funkce prorektorský řetěz.

Součástí inaugurace rektora bude také inaugurace děkanů
Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc., a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné prof. Ing. Daniela Stavárka, Ph.D. Také noví děkani převezmou znaky své funkce (insignie) a složí příslušný slib. Vzápětí jmenují do funkcí své proděkany.

V rámci slavnostního ceremoniálu bude odstupujícímu emeritnímu rektorovi Slezské univerzity v Opavě prof. PhDr. Rudolfu Žáčkovi, Dr., předána Zlatá medaile Slezské univerzity. Na návrh nastupujícího rektora Pavla Tuleji mu byla udělena Akademickým senátem Slezské univerzity jako výraz ocenění nejen osobního přínosu prof. Žáčka k rozvoji Slezské univerzity v Opavě, ale také jako uznání jeho podílu na zkvalitňování podmínek studia a výukového procesu a v neposlední řadě také za jeho dlouholetou pedagogickou činnost.

V závěru aktu vystoupí Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity pod vedením sbormistryně Mgr. Vladimíry Vašinkové, který přednese čtyři skladby ze svého bohatého repertoáru.

Autor / zdroj: Martin Kůs

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.