AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Slezská univerzita podepsala dohodu o spolupráci s University of Nebraska at Kearney
 
Autor / zdroj foto: slu.cz

OPAVA

Ve steřdu dopoledne byla na půdě Slezské univerzity v Opavě podepsána dohoda o spolupráci mezi Slezskou univerzitou v Opavě a University of Nebraska at Kearney ve Spojených státech amerických. Smlouva se stala součástí širší čtyřstranné dohody o spolupráci mezi Statutárním městem Opava a americkým městem Kearney.

Už v úterý zamířili hosté z USA do druhého sídelního města Slezské univerzity do Karviné, kde navštívili Obchodně podnikatelskou fakultu. V doprovodu jejího děkana prof. Ing. Daniel Stavárka, Ph.D., si prohlédli fakultní prostory, prošli se po městě Karviné a stihli i doladit smlouvu o spolupráci mezi univerzitami. Ve středu pak v Opavě za Slezskou univerzitu dohodu podepsal v zastoupení rektora prorektor pro vědu a zahraniční styky prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., a děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné prof. Daniel Stavárek, za americkou stranu Tim Burking, děkan Fakulty ekonomie a techniky University of Nebraska at Kearney. Jeho při návštěvě v Opavě doprovázeli David Clark, emeritní profesor University of Nebraska at Kearney a Ann Keefer, bývalá studentka University of Nebraska a dnes posluchačka postgraduálního oboru Evropská kultura na Palackého univerzitě v Olomouci.

„Dnes podepsaná smlouva stanovuje spolupráci mezi Slezskou univerzitou a University of Nebraska at Kearney v několika rovinách. Mezi ty nejdůležitější patří vzájemné výměny a odborný růst pedagogů a studentů, spolupráce mezi odbornými pracovišti a v neposlední řadě i společný zájem na zisku Fulbrightova stipendia, které umožní i další společné vědecké a výzkumné aktivity,“ uvedl po podpisu děkan OPF Karviná prof. Daniel Stavárek s tím, že právě spolupráce mezi ekonomickými fakultami obou univerzit bude první etapou naplňování této dohody.

Po aktu podpisů dokumentu projevili hosté z USA přání vidět simulaci černé díky. Proto navštívili také Ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, kde si vyslechli přednášku proděkana fakulty RNDr. Pavla Bakaly, Ph.D., a zhlédli tuto ojedinělou podívanou připravenou vědeckými pracovníky a doktorandy ústavu.

Z univerzity následně delegace zamířila na opavský magistrát, kde se sešla s primátorem města Opavy Bc. Martinem Vítečkem, který k čtyřstranné dohodě o spolupráci mezi oběma městy připojil svůj poslední scházející podpis.

Hosté z Kearney nejsou v Opavě a na Slezské univerzitě poprvé. Už v září roku 2013 sem zavítali na několikadenní návštěvu s cílem navázat právě spolupráci a partnerství jednak mezi oběma územně správními centry a jednak mezi oběma univerzitami. Už tehdy si univerzitu a její pracoviště prohlédli, zajímali se o život na univerzitní půdě, podmínky pro jeho fungování, legislativu, český systém udělování doktorských a profesorských hodností, postavení akademiků ve české společnosti i o zájem a uplatnění studentů a absolventů. Vyšlo najevo, že obě vysoké školy mají hodně společného, např. odbornostní zaměření a náplň pedagogických a vědeckých aktivit pracovníků, ale i rozdílného, kdy byly americkou stranou poukazovány rozdíly v systému financování a hlavně legislativě obou zemí vůči vysokým školám. Nicméně zástupci University of Nebraska se nijak netajili, že Slezská univerzita na ně udělala velký dojem a projevili zájem, aby se podařilo nastartovat užší spolupráci nejen s městem Opavou, ale také mezi oběma vysokými školami na rozdílných stranách Atlantického oceánu.

Autor / zdroj: Martin Kůs

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.