AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Slezská univerzita v Opavě podepsala memorandum s opavskou Hláskou
Slezská univerzita v Opavě podepsala memorandum s opavskou Hláskou. 
Autor / zdroj foto: Martin Kůs

OPAVA

Ve čtvrtek 10. září 2015, bylo v 11 hodin při slavnostním aktu podepsáno Memorandum o partnerské spolupráci při naplňování záměrů a realizaci společných projektů souvisejících se strategickým plánováním rozvoje Statutárního města Opava a Slezské univerzity v Opavě do roku 2025 (dále jen Memorandum) mezi Slezskou univerzitou a Statutárním městem Opava.

Za Slezskou univerzitu dokument podepsal rektor doc. Pavel Tuleja a za opavský magistrát primátor Bc. Martin Víteček. Jak už z názvu dokumentu vyplývá, Memorandum má prozatímní platnost dobu deseti let, tedy do konce roku 2025. Oba partneři v něm potvrzují svůj zájem o dlouhodobou spolupráci a partnerství v naplňování záměrů globálních strategických cílů v souvislosti s plánováním rozvoje obou institucí, např. v oblasti vzdělávání, rozvoje podnikání, zaměstnanosti a sociálních služeb, při rozvoji mezinárodní spolupráce nebo kulturních, sportovních a společenských aktivit. Významné je rovněž odhodlání ke spolupráci při přípravě projektů a žádostí o dotační fondy Evropské unie i národních zdrojů. Memorandum hovoří rovněž o vzájemném odborném poradenství či rozvoji mediální spolupráce.

Pan primátor před vlastním podpisem připomněl, že město Opava a Slezské univerzita spolupracovaly už v minulosti: „Rádi bychom však vzájemné vztahy upevnili a prohloubili, abychom mohli více využít potenciál univerzity a univerzita naopak intenzivněji vnímala podporu města. Opava může být hrdá, že je městem univerzitním a byla by škoda při některých projektech, ať už národních či dotovaných Evropskou unií, nepostupovat společně,“ uvedl mimo dalšího primátor Víteček.

Naopak rektor Pavel Tuleja vyslovil přání, aby se podpis Memoranda stal stejně významným pro obě strany, jako tomu je v Karviné, kde tamní univerzitní součást Obchodně podnikatelská fakulta uzavřela podobnou dohodu s vedením města v nedávné minulosti: „Věřím, že dnešní podpis je mimořádně významný krok. Zatímco v Karviné se už daří první kroky naplňovat, vzniká tam Business Gate, který bude pomáhat malým a středním podnikatelům v regionu, předpokládám, že toto memorandum, které je teď spíše obecné, přinese podobné ovoce i tady, ve městě Opava.“

Memorandum na svém 7. řádném zasedání 22. června tohoto roku jednomyslně schválilo Zastupitelstvo Statutárního města Opavy. Návrh Memoranda zastupitelům předložil primátor Opavy Martin Víteček a v průběhu jednání na otázky zastupitelů osobně odpovídal rektor Slezské univerzity. Stejně tak se zněním Memoranda zabývalo vedení univerzity a následně s ním byl seznámen Akademický senát Slezské univerzity, který jej jako nejvyšší akademický orgán vzal na vědomí a vyslovil souhlas s uzavřením tohoto dokumentu.

Autor / zdroj: Martin Kůs

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.