AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Rektor Slezské univerzity v Opavě přednesl Zprávu o stavu univerzity a vyznamenal řadu osobností
Rektor Slezské univerzity v Opavě přednesl Zprávu o stavu univerzity a vyznamenal řadu osobností. 
Autor / zdroj foto: slu.cz

OPAVA

Slezská univerzita v Opavě tento týden na půdě své Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné slavnostně zahájila nový akademický rok. V rámci slavnostního Akademického dne přednesl rektor univerzity doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., „Zprávu o stavu univerzity“, jmenoval nového docenta a udělením medailí Slezské univerzity ocenil několik akademických pracovníků univerzity i známé osobnosti opavského veřejného života.

Jak velí starobylá a úctyhodná tradice vysokého školství, akademická obec Slezské univerzity v Opavě zahájila letošní akademický rok slavnostním nástupem v tradičních talárech za zvuků fanfár, se všemi honosnými insigniemi reflektujícími výsostné postavení vysokého školství. Úvodní projev rektora univerzity doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D., “Zpráva o stavu Slezské univerzity v Opavě“ byl však zcela současný a civilní. Stav univerzity označil za vyrovnaný a stabilní jak z hlediska hospodaření, tak z hlediska šíře nabídky studijních programů. Z těchto důvodů označil za hlavní oblast dalšího rozvoje podporu vybraných stávajících oborů, a to těch, které „buďto v minulosti prokázaly svou kvalitu a vedly ke zvýšení prestiže Slezské univerzity v tuzemsku i v zahraničí nebo těch, které reflektují nové požadavky a trendy na regionálním i národním trhu práce, čímž následně přispívají k vysoké uplatnitelnosti svých absolventů. Slezská univerzita v Opavě je moderní, otevřenou vědecko-výzkumnou institucí, plně konkurenceschopnou ve středoevropském prostoru a vybranými obory na světové úrovni“, konstatoval rektor ve svém vystoupení.

Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, jež je součástí Slezské univerzity a na jejíž půdě se letošní slavnostní zahájení akademického školního roku konalo, vyzdvihl zejména fakt, že právě letos fakulta oslavuje 25 let své existence. „Když Obchodně podnikatelská fakulta vznikla, jednalo se o malou fakultu, která ve svých počátcích přijímala do prvního ročníku zhruba 200 posluchačů. Škola samotná, její technické vybavení, infrastruktura i obory však prošly dynamickým rozvojem, aktuálně u nás studuje 3.200 studentů a my se už těšíme, že se mezi současnými uchazeči a novými studenty již mohou vyskytovat děti našich prvních absolventů. To bychom pokládali za nejlepší vysvědčení naší dosavadní činnosti.“

Fakulta v letošním roce získala akreditaci pro realizaci habilitačního řízení v oboru Podniková ekonomika a management, chystá otevření podnikatelského centra Business Gate a mimo jiné také ke svému existenčnímu jubileu vydala knihu mapujících uplynulých 25 let, která byla v rámci Akademického dne slavnostně pokřtěna.

I Slezská univerzita v letošním roce ohlásila několik novinek. Mezi zajímavé projekty, podporující zejména vyšší motivaci posluchačů k jejich zapojení se do dobrovolnických činností humanitárního charakteru, patří např. nový stipendijní program rektora a připravovány jsou také nové specializované internetové stránky, které si kladou za cíl usnadnit udržení vazeb univerzity se svými studenty i po absolutoriu studia.

Slavnostní zahájení nového akademického roku se stalo také důstojným rámcem ke jmenování nového docenta. Po úspěšném habilitačním řízení se jím stal RNDr. Karel Hasík, Ph.D., působící v rámci Matematického ústavu Slezské univerzity.

Další významnou součástí slavnostního aktu bylo udělení čestných medailí, které instituce uděluje od roku 1994 významným představitelům vědy, kulturního a veřejného života a pracovníkům i studentům univerzity jako výraz ocenění mimořádných zásluh. Medaile níže uvedených stupňů z rukou rektora univerzity obdrželi:

Stříbrná medaile

1. Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., za dlouhodobou spolupráci s FVP a FPF, členství v orgánech fakult a přínos na jejich rozvoji;

2. MUDr. Ladislav Václavec, MBA., za dlouhodobou spolupráci při zajišťování výuky a odborné praxe studentů oboru Všeobecná sestra

Bronzová medaile

1. Doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc., za podíl na rozvoji FVP;

2. Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc., za dlouholetou úspěšnou pedagogickou a vědeckou činnost a zásluhy o rozvoj studia archeologie na SU;

3. Prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc., za dlouholetý přínos na FVP SU pro ÚPPV;

Pamětní medaile

1. MUDr. Petr Taraba za dlouhodobou spolupráci s ÚPPV FVP SU v Opavě, podíl na rozvoji oboru sociální patologie a prevence a na odborném růstu a propagaci pracoviště;

2. Mgr. Marta Truhlíková, ThLic., (sestra Filoména) za obětavý, lidský a empatický přístup ke studentům;

3. Doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D., za dlouholetou úspěšnou činnost při budování oddělení italistiky;

Medaile SILESIA DOCTA

1. Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc., za zásluhy o dobré jméno a rozvoj SU

Autor / zdroj: Karin Martínková

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.