KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Muzeum Hlučínska.
Muzeum Hlučínska nabízí ucelený pohled na pohnutou a specifickou minulost regionu
Muzeum Hlučínska.  
Autor / zdroj foto: muzeum-hlucinska.cz

Muzeum Hlučínska / Hlučín

Muzeum Hlučínska návštěvníkům nabízí ucelený pohled na pohnutou a zcela specifickou minulost, kterou Hlučínsko v průběhu svého vývoje prodělalo. Nezapomíná ani na školy, pro které má k dispozici vzdělávací programy.

Muzeum Hlučínska soustředí svůj zájem především na dějiny specifického regionu, který nese v názvu. Protože nemohlo převzít sbírky původního okresního muzea, muselo aktivní sběratelskou činností vytvořit vlastní sbírkovou bázi. Mnohaleté sbírkotvorné a dokumentační úsilí bylo korunováno otevřením stálé expozice na počátku roku 2014. V současnosti tedy muzeum provozuje dvě výstavy, kromě stálé expozice Kdo jsou lidé na Hlučínsku nabízí i krátkodobou výstavu, jichž se za rok vystřídá čtyři až pět.

V rámci omezených možností vyvíjí muzeum také ediční činnost. Ve spolupráci se Sdružením přátel Muzea Hlučínska dvakrát ročně vydává časopis Hlučínsko a příležitostně se podílí na vydání monografií či sborníků. Za 12 let existence muzeum vydalo či se podílelo na vydání více než desítky titulů a 12 čísel vlastivědného časopisu.

Součástí muzea je také Informační centrum a Městská knihovna Hlučín. Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií České republiky a jeho sbírky jsou zapsány v Centrální evidenci sbírek. Od roku 2015 se muzeum účastní návštěvnické soutěže Do-muzea! 

Stálá expozice "Kdo jsou lidé na Hlučínsku"
Jádrem muzea je stálá expozice s názvem "Kdo jsou lidé na Hlučínsku". Expozice návštěvníkům nabízí ucelený pohled na pohnutou a zcela specifickou minulost, kterou Hlučínsko v průběhu svého vývoje prodělalo. Expozici tvoří tři výstavní celky. Exteriérovou část malého nádvoří představuje časová osa z šesti cihelných stěn, obsahující několik desítek pro Hlučínsko zásadních dějinných událostí. Zakřivená linka stěny napovídá o složitých peripetiích jeho historického vývoje. Obsahovou náplň druhého výstavního celku tvoří šest témat, které jsou faktografickým jádrem expozice - Války a armády, Hranice území, Správa území, Rodina, Ekonomika a Identita. Celkový dojem dotváří šest informačně bohatých krátkých filmů, dobové dokumenty, fotografie a trojrozměrné předměty. Závěrečná část v podkroví hospodářské budovy zámku nazvaná „Paměť národa“ přibližuje jedinečné a autentické individuální osudy a příběhy obyvatel formou video-záznamů. Vše dokresluje atmosféra „půdy“, která navozuje dojem dávno zašlých dob, malých pokladů, na které padl prach, nažloutlých milostných dopisů a zapomenutých hraček. Muzeum, sídlící v budově zámku v Hlučíně, je otevřeno celoročně. 

Muzeum a vzdělávání
Muzejní lekce v žádném případě nesledují pouhé memorování faktů. Naopak se snaží aktivně zapojit žáky, aby si během programu osvojili některé kompetence v práci s informacemi. Žáci se tak učí vyhledávat v textu, rozpoznávat relevantnost informací a prezentovat výsledky své práce. Hlavním cílem je rozvíjet u žáků kritické myšlení. Stejně tak nejsou muzejní programy zaměřeny čistě z hlediska dějepisu. Každá lekce má široké přesahy do českého jazyka, zeměpisu a občanské i mediální výchovy.

Výhody muzejní pedagogiky
- odehrává se v neznámém prostředí muzea a nabourává stereotyp klasické výuky
- využívá originálních pedagogických a didaktických přístupů
- klade důraz na vlastní zkušenost a zážitek
- používá prvků muzejní expozice
- žáci pracují s exponáty, substituty, fotografiemi 


Z historie muzea
Ve městě Hlučíně sídlilo muzeum již v letech 1948 až 1962. Původně bylo založeno jako městské a o několik let později proběhla reorganizace na okresní muzeum. Protože však došlo na počátku šedesátých let ke zrušení okresu Hlučín, nemělo ani jeho muzeum dlouhého trvání. Hlučínské muzeum zaniklo a nashromážděné sbírky byly předány Slezskému zemskému muzeu. Teprve v roce 2005 bylo založeno Muzeum Hlučínska jako příspěvková organizace města Hlučína. Stalo se tak novým pokračovatelem původní myšlenky i důstojným reprezentantem města. 

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.muzeum-hlucinska.cz.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.